• 2103800434 & Fax: 2103800742
  • Δευτ - Παρ: 8:00 - 14:00
  • xomatourgika
  • Hlektrikes egatastaseis
  • antliostasio
  • kataskeuastikes
  • ekxionismos
  • odopoiia

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016( Α'147)